Referenties

Leo Beuker – directeur Rabo Eigen Steen, onderdeel van Rabo Nederland:

“Gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect vanuit de sportomgeving is Gerben voor mij als coach aan de slag gegaan om een klus van ca. een jaar te klaren in de vastgoed omgeving. De samenwerking verliep dermate plezierig en professioneel dat uiteindelijk langer dan 4 jaar intensief is samengewerkt.

De aard van de werkzaamheden welke Gerben verzorgde werd steeds veelzijdiger en was veelal projectmatig, maar hij had ook een grote inbreng als organisatorisch en innovatief denker binnen het jonge bedrijfsonderdeel van de RABO Bank. De feedback van relaties was nagenoeg altijd zeer positief. 

Gerben viel op door professionaliteit, integriteit, inzet en loyaliteit. Het was een buitengewoon genoegen om met Gerben te werken en de samenwerking eindigde door mijn pensionering.”

Leo Beuker gaf als directievoorzitter van Rabo Eigen Steen leiding aan Gerben Dros. Het betreft een vastgoedbedrijf binnen de Rabobank Groep dat zich richt op de eigen bancaire huisvesting”


Jan Bertens – ZLTO:

“Samen met Gerben Dros heb ik het nieuwe kantoor voor de ZLTO in ‘s-Hertogenbosch ontwikkeld. In dit verband hebben we ook een forse bijdrage geleverd aan de implementatie van “Het Nieuwe Werken” binnen ZLTO.

Geconcludeerd kan worden dat, mede door de inzet van Gerben, alsmede zijn kennis en kunde, het gehele project als succesvol kan worden bestempeld.

Ik kan Gerben van harte aanbevelen als project- en procesmanager bij opdrachtgevers, die een nieuwbouwproject overwegen dan wel willen gaan uitvoeren.”